logo

Opieka informatyczna (outsourcing IT)

Wraz w coraz szybszym rozwojem informatyzacji w firmach, która staje się nie niezbędnym narzędziem do prowadzenia działalności,  rodzi się potrzeba stworzenia stanowiska inżyniera IT, który będzie w stanie zarządzać całą infrastrukturą informatyczną firmy. Jednak często bywa tak, że tworzenie takiego stanowiska jest nieopłacalne w stosunku do potrzeb firmy w tym zakresie.
Usługa opieki informatycznej polega na przekazaniu czynności związanych z obsługą oprogramowania i sprzętu informatycznego do firmy zewnętrznej, która dysponuje fachową wiedzą i środkami do zapewnienia ciągłości ich działania. Usługa pozwala na obniżenie i dopasowanie  kosztów utrzymania obsługi informatycznej w firmie.

Outsourcing usług informatycznych może występować w różnych formach np.:

  • Outsourcing pełny - w tej opcji zewnętrzna firma IT przejmuje wszystkie zagadnienia obsługi informatycznej przedsiębiorstwa i stale czuwa nad zachowaniem ciągłości pracy.
  • Outsourcing częściowy - firma informatyczna przejmuje tylko część kluczowych zagadnień obsługi informatycznej firmy, prowadząc okresowe prace konserwacyjno - monitorujące i interweniuje doraźnie tylko w przypadku wystąpienia  problemów.
  • Outsourcing doraźny - firma korzysta z zewnętrznych usług informatycznych tylko w przypadku wystąpienia problemów lub awarii.
  • Outsourcing doradczy - dosyć rzadka forma tej usługi, w przypadku której zewnętrzna firma informatyczna przeprowadza nadzór nad działaniami innej firmy informatycznej prowadzącej np. wdrożenie oprogramowania lub systemu informatycznego. Ta forma stosowana jest w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni skorzystać z tymczasowych usług zewnętrznej firmy informatycznej, a jednocześnie chcemy mieć pewność, że zostaną zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa i poufności danych.