logo

Administracja serwerów

Usługi administracyjne związane z obsługą serwerów i oprogramowania rzutują bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo pracy, jednocześnie ich właściwa konfiguracja wymaga znacznie większej wiedzy niż w przypadku stacji roboczych. Wysoce wykwalifikowani  specjaliści firmy IT4PEOPLE zapewnią Państwu odpowiednią jakość wykonywanych usług, a wdrożenie polityki bezpieczeństwa zapewni szybkie przywrócenie możliwości pracy w razie wystąpienia nieprzewidzianych awarii sprzętowych. W przypadku systemów wysokiej dostępności pozwoli zminimalizować lub wyeliminować całkowicie problem braku dostępu do usług.

Prace wykonywane w ramach usług:

  • Instalacja i konfiguracja systemów serwerowych Microsoft Windows Serwer
  • Konfiguracja usług serwerowych
  • Zarządzanie Active Directory i kontami użytkowników
  • Konfiguracja struktur jednostki organizacyjnej  i polis zabezpieczeń GPO
  • Instalacja i konfiguracja usług pocztowych Microsoft Exchange
  • Instalacja i konfiguracja usług bazodanowych Microsoft SQL
  • Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania i baz danych
  • Tworzenie dokumentacji infrastruktury informatycznej